Wyniki wyszukiwania dla:

Kim jesteśmy?

Celem działania Szkoły Biblijnej Logos jest umożliwienie osobistego, przenieniającego kontaktu ze Słowem Bożym, wchodzącym w historię człowieka, którego egzystencję buduje, kształtuje i prowadzi. Wzorem i przykładem przemieniającego dotyku Ducha Św. jest Najświętsza Maryja Panna, która, jak pisze św. Jan Paweł II, pozwoliła się ukształtować przez Jego ukryte i potężne działanie. Z tego powodu staje się ona również szczególnym wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan, którzy poruszeni przez wiarę pochylają się nad kartami natchnionego przez Ducha św. Pisma, zawierającego wiecznie skuteczne Słowo Boże, osądzające pragnienia i myśli serca.

Odczytywanie Słowa Bożego, zawartego na kartach Pisma świętego odbywa się więc w kontekście wiary apostolskiej, przekazanej przez tych, którzy, będąc apostołami Jezusa Chrystusa, osobiście doświadczyli mocy Jego Zmartwychwstania. Czytane we wspólnocie Kościoła Katolickiego Słowo Boga ma charakter zbawczego orędzia o odkupieniu człowieka.  Wprowadzenie do jego lektury przez kompetentnych egzegetów, wykładowców Starego i Nowego Testamentu jest koniecznym przygotowaniem i wprowadzeniem do dobrze poinformowanej i samodzielnej lektury tekstu bibblijnego.


Podziel się tym wpisem: