Wyniki wyszukiwania dla:

Rok III


Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach 9.00–17.00

ROK III (10 spotkań)

Jest to cykl wykładów monograficznych poświęconych tematom zarówno z Nowego, jak i Starego Testamentu. Wykłady rozpoczną się w roku 2025/2026.

W obecnym roku akademickim (2024/2025)  zostaną poruszone tematy dotyczące teologii Starego Testamentu, każdy dodatkowy wykład będzie poprzedzony osobnym dodatkowym ogłoszeniem.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu od 09:00 do 12:30.

9.00–10.30
11.00–12.30

Obiad
12.30–13.30

 

Nasze instytucje