Wyniki wyszukiwania dla:

Rok II


Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach 9.00–17.00

ROK II (2025/2026 – 10 spotkań)

Poświęcony jest wprowadzeniu w studium Nowego Testamentu oraz do jego poszczególnych ksiąg. Wykłady wprowadzają w problematykę historyczną, literacką oraz teologiczną poszczególnych ksiąg, koncentrując się na kerygmacie osoby Jezusa Chrystusa, jego działalności zbawczej oraz początków historii Kościoła w I w. po Chrystusie.

 

wykłady
9.00–10.30
11.00–12.30

Przerwa obiadowa
12.30–13.30

Wykłady
13.30–15.00
15.30–17.00

 

Wrzesień 2025
Wprowadzenie w lekturę Nowego Testamentu

Październik 2025
Ewangelia według św. Mateusza

Listopad 2025
Ewangelia według św. Marka

Grudzień 2025
Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie

Styczeń 2026
Ewangelia według św. Jana; 1–3 Listy św. Jana

Luty 2026
1. Listy św. Pawła – Biografia i pierwsze listy Pawła: 1–2 List do Tesaloniczan; List
do Galatów; List do Filipian

Marzec 2026
2. Listy św. Pawła – Paweł i wspólnota koryncka: List do Filemona; 1–2 Listy do
Koryntian

Kwiecień 2026
3. Listy św. Pawła – Paweł i wspólnota w Rzymie oraz jego uczniowie:
List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; 1-2 Listy do Tymoteusza; List
do Tytusa

Maj 2026
Listy Katolickie – List św. Jakuba; 1–2 Listy św. Piotra; List św. Judy

Czerwiec 2026
Apokalipsa św. Jana i jej literacko-historyczny kontekst

Nasze instytucje