Wyniki wyszukiwania dla:

Ziemie biblijne


W ramach szkoły biblijnej planowane są wyjazdy do Ziemi Świętej, Grecji lub Turcji. Pierwszy wyjazd planowany jest w roku 2025 w czasie miesięcy wakacyjnych (koniec czerwca, lipiec, sierpień).

Nasze instytucje