Wyniki wyszukiwania dla:

Kalendarium


Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach 9.00–17.00

Cykl formacji Szkoły Biblijnej Logos obejmuje trzy lata

ROK I (10 spotkań)

Poświęcony jest zagadnieniom wstępnym, wprowadzającym w studium Pisma Świętego Starego Testamentu. Wykłady w sposób systematyczny wprowadzają w lekturę i przesłanie poszczególnych ksiąg ST. Uczestnik wykładów będzie zdolny podejmować samodzielną lekturę ST oraz będzie się orientował w problematyce powiązanej z kontekstem historycznym, literackim oraz egzystencjalnym przesłania poszczególnych ksiąg biblijnych.

 

ROK II (2025/2026 – 10 spotkań)

Poświęcony jest wprowadzeniu w studium Nowego Testamentu oraz do jego poszczególnych ksiąg. Wykłady wprowadzają w problematykę historyczną, literacką oraz teologiczną poszczególnych ksiąg, koncentrując się na kerygmacie osoby Jezusa Chrystusa, jego działalności zbawczej oraz początków historii Kościoła w I w. po Chrystusie.

 

ROK III (10 spotkań)

Jest to cykl wykładów monograficznych poświęconych tematom zarówno z Nowego, jak i Starego Testamentu.

 

wykłady
9.00–10.30
11.00–12.30

Przerwa obiadowa
12.30–13.30

Wykłady
13.30–15.00
15.30–17.00

 

Kalendarium

Rok 2024/25
Wprowadzenie do Starego Testamentu

21.09.2024
Wprowadzenie w lekturę Pisma św.
ks. prof. dr hab. Artur Malina, WT UŚ, Katowice

12.10.2024
Pięcioksiąg
Księgi Rodzaju, Wyjścia
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

16.11.2024
Pięcioksiąg
Księgi Liczb, Kapłańska, Powtórzonego Prawa
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

14.12.2024
Księgi historyczne
Księgi Jozuego i Sędziów; 1-2 Samuela
ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz, INB KUL, Lublin

11.01.2025
Księgi historyczne
1-2 Królewskie; 1-2 Kronik; Ezdr-Neh
ks. dr Krzysztof Kinowski, INB KUL, Lublin

22.02.2025
Księgi prorockie
Izajasz; Jeremiasz; Ezechiel
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

15.03.2025
Księgi prorockie
12 Proroków Mniejszych
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

26.04.2025
Księgi mądrościowe
Księga Przysłów, Hioba i Koheleta
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. uczelniany, WT UKSW, Warszawa

31.05.2025
Księgi mądrościowe
Księga Mądrości Syracha; Księga Mądrości; Księga Barucha (3,9 – 4,4); Pieśń nad Pieśniami
o. dr Jakub Bluj OP, DSFT, Kraków

14.06.2025

Apokaliptyka żydowska kanoniczna i apokryficzna: Księga Daniela; Henoch Ethiopski;.
ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, INB KUL, Lublin

Nasze instytucje