Wyniki wyszukiwania dla:

Rok I


Wykłady odbywają się raz w miesiącu w soboty w godzinach 9.00–17.00

 

ROK I (10 spotkań)

Poświęcony jest zagadnieniom wstępnym, wprowadzającym w studium Pisma Świętego Starego Testamentu. Wykłady w sposób systematyczny wprowadzają w lekturę i przesłanie poszczególnych ksiąg ST. Uczestnik wykładów będzie zdolny podejmować samodzielną lekturę ST oraz będzie się orientował w problematyce powiązanej z kontekstem historycznym, literackim oraz egzystencjalnym przesłania poszczególnych ksiąg biblijnych.

 

wykłady
9.00–10.30
11.00–12.30

Przerwa obiadowa
12.30–13.30

Wykłady
13.30–15.00
15.30–17.00

 

Kalendarium

Rok 2024/25
Wprowadzenie do Starego Testamentu

21.09.2024
Wprowadzenie w lekturę Pisma św.
ks. prof. dr hab. Artur Malina, WT UŚ, Katowice

12.10.2024
Pięcioksiąg
Księgi Rodzaju, Wyjścia
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

16.11.2024
Pięcioksiąg
Księgi Liczb, Kapłańska, Powtórzonego Prawa
p. dr hab. Marcin Majewski, INB UPJP II, Kraków

14.12.2024
Księgi historyczne
Księgi Jozuego i Sędziów; 1-2 Samuela
ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz, INB KUL, Lublin

11.01.2025
Księgi historyczne
1-2 Królewskie; 1-2 Kronik; Ezdrasz, Nehemiasz
ks. dr Krzysztof Kinowski, INB KUL, Lublin

22.02.2025
Księgi prorockie
Izajasz; Jeremiasz; Ezechiel
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

15.03.2025
Księgi prorockie
12 Proroków Mniejszych
ks. dr hab. Arnold Zawadzki, INB KUL, Lublin

26.04.2025
Księgi mądrościowe
Księga Przysłów, Hioba i Koheleta
dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. uczelniany, WT UKSW, Warszawa

31.05.2025
Księgi mądrościowe
Księga Mądrości Syracha; Księga Mądrości; Księga Barucha (3,9 – 4,4); Pieśń nad Pieśniami
o. dr Jakub Bluj OP, DSFT, Kraków

14.06.2025
Apokaliptyka żydowska kanoniczna i apokryficzna: Księga Daniela; Henoch Etiopski;.
ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, INB KUL, Lublin

Nasze instytucje